Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print Print
Print


BỘ KIỂM SOÁT MỞ CỬA GUARDSMAN GS-112
Xem cỡ ảnh lớn


BỘ KIỂM SOÁT MỞ CỬA GUARDSMAN GS-112

Giá: 121 200 VNĐ

Vui lòng bấm vào đây để yêu cầu hoặc thắc mắc về sản phẩm này cho chúng tôi.

  • Bộ Kiểm Soát Mở Cửa sẽ kiểm soát việc mở cửa . Khi cửa bị mở, GS-112 sẽ truyền tín hiệu về Bộ Kiểm Soát Trung Tâm để kích hoạt hệ thống báo động.


  • Last Updated: Sunday, 26 June 2022 02:24